Loading...

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะสร้างอนาคต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะสร้างอนาคต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.75

ไฟล์ประกอบข่าว:
  8 กรกฎาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.