Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ ม.รังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และนักศึกษาจากชมรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในคณะฯ เช่น ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องประชุม

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเที่ยบกับท้องตลาด อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำเครื่องเข้าทดสอบ โดยมีการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในห้องขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 6.2 เมตร x 7.8 เมตร x 2.6 เมตร เป็นเวลา 50 นาที วางไว้ในแต่ละจุดของห้อง ทั้งบริเวณจุดอับหรือจุดที่คนเข้าไม่ถึง พร้อมเปิดเครื่องเพื่อทำการทะสดบการกำจัดเชื้อ โดยผลการทดลองที่ได้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ และยังสามารถกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

📣 เทศกาล ยื่นภาษีใกล้มาถึงแล้ว..
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า เมื่อบริจาคเงินสมทบ
กองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (e-donation )

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

ขั้นตอนการยื่นขอบริจาคสมทบเงินเข้ากองทุน ดังนี้
1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ตาม QR code เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
2. หรือ บริจาคผ่านระบบ e-Donation ตาม QR Payment ของธนาคาร โดย ผู้บริจาคต้องคลิ๊กความประสงค์บนระบบการโอนเงินของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพาก
3. คณะฯ จะบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
4. ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่ www.rd.go.th โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

แบบแสดงความประสงค์บริจาค : https://donation.engr.tu.ac.th/

📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่..
งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
โทรศัพท์ 02-5643001-9 ต่อ 3182, 3200
คุณสายสุณี ผลพิทักษ์ หรือ คุณนรารัตน์ คงวัฒนา
โทรสาร 02-5643010
***เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์
#กองทุนวิศวกรแห่งธรรม
#ลดหย่อนภาษี
 

TSE OPEN HOUSE 2020

TSE OPEN HOUSE 2020

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

ในงานทั้ง 3 วัน TSE มีกิจกรรมเสวนา TSE Engineering Talks แนะนำหลักสูตรและทุน ภายในห้อง Co-Working Space
ว้าว ว้าว ว้าว...😱 แอดจะบอกว่าน้องๆ จะได้ใช้ห้อง Co-Working Space ก่อนพี่ๆ อีกนะ เพราะจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 พ.ย. พอดีเลย

หากน้องๆ คนไหนสนใจกิจกรรมในช่วงเวลาใด ก็สามารถสแกน QR Code จับจองที่นั่งกันได้เลย รับเพียง 50 ที่นั่งต่อช่วงเวลาเท่านั้นนะ...

แล้วพบกันจร้าาาา... (อย่าลืมพกแมสมาด้วยนะครับ)

📣 แอบกระซิบ ของแจกเพียบ..

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์ #OpenHouse2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา เป็นผู้มีคุณูปการแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     และ ขอแสดงความยินดี แด่ ท่านประเสริฐศักดิ์  องค์วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562 และ 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสนี้

  

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จาก คุณกัลยา คุณานันทกุล CEO บริษัท อูโก จำกัด ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์