Loading...

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มีขั้นตอนการสมัครดังนี้
1. ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครสอบทาง E-mail : cthalach@engr.tu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
**ทั้งนี้การสมัครสอบทาง E-mail เฉพาะในวันที่ 30 กันยำยน 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**
            
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
     2.1 ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564
**ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบทาง E-mail เฉพาะในวันที่ 30กันยายน 2564 ให้ดำเนินการชำระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลำ 15.30 น.เท่านั้น**
     2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวน 100 บาท
     2.3 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินที่ ธนาคารทุกแห่ง และทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้
            - ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
            - สาขา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต
            - ชื่อบัญชี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
            - ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
            - บัญชีเลขที่ 095-014140-7
     2.4 ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้สมัครลงในใบโอนเงินด้วย
            - ชื่อ - นามสกุล
            - ตำแหน่งที่สมัคร/สังกัดหน่วยงานในต าแหน่งที่สมัคร และ
            - ที่อยู่ปัจจุบัน

3. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ที่นี่

Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2564 3001 - 9 ต่อ 3242, 3240 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
หรือสอบถามได้ทาง E-mail : cthalach@engr.tu.ac.th

  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  •  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

19 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี

19 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมนำอาหารกล่อง พร้อมเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์/ เจ้าหน้าที่/ ผู้เป็นจิตอาสา และผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงงดจัดกิจกรรมภายใน และเปลี่ยนเป็นจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์แทน

     

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบนิวนอร์มอล

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบนิวนอร์มอล

กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวบน ซ้ายสุด) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ให้กับ 5 นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดยมี รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (แถวบน ที่ 2 จากซ้าย) คณาจารย์ และผู้บริหารจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบนิวนอร์มอล โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน  2 ปี พร้อมโอกาสในการฝึกงานและเข้าร่วมเป็นพนักงานประจำกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลก ตั้งเป้าสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ด้านวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในต่างจังหวัดด้วย โครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย” และเนื่องในโอกาสที่  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจครบ 60 ปี ในประเทศไทยในปีนี้ เราได้มีการจัดตั้ง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย” ขึ้นในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อสังคมใน 3 ด้านหลักสำคัญ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อม 2) สุขภาพและชีวอนามัย 3) การศึกษาและจริยธรรม โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โครงการปลูกป่า 60 ไร่ รวมถึงการมอบเครื่อง   ช่วยหายใจ เครื่องอบฆ่าเชื้อ UV-C ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 น้ำดื่ม และลังกระดาษเพื่อนำไปสร้างเป็นเตียงสนามกระดาษ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

“การศึกษา” เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคน อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นมา เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยในปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 5 คน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจากโครงการนี้ ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกที่มีเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตรถยนต์ที่ล้ำสมัย และภายหลังจบการศึกษานักศึกษาทุกคนจะได้เข้าเป็นพนักงานประจำทำงานร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทันที ซึ่งถือเป็นการมอบอาชีพที่มั่นคงให้แก่เยาวชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป” มร. โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม.

รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  “ผมขอขอบคุณ   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ได้ก่อตั้งโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นมา โครงการนี้ไม่เพียงแต่มอบโอกาสทาง  การศึกษาให้กับนักศึกษา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนที่มีความรู้ ความสามารถมารับใช้ประเทศชาติ และช่วยกันพัฒนาสังคมของเรา ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะจุดประกายด้านการวิจัยเทคโนโลยีในอนาคต”

นางสาวปิยธิดา บุญมาไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ได้มอบทุนและโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเรา โครงการนี้ทำให้เราได้รับความรู้เพื่อนำมาใช้เตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ในอนาคต และเรายังได้นำความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับจากตำราเรียนมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับพัฒนาศักยภาพในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือสังคมต่อไป”

สำหรับโครงการ MMTh VTECH Scholarship Program 2021 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ (MOU) ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งโครงการนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning–WIL) โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้เข้าร่วมฝึกงานและเป็นพนักงานประจำทำงานที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ณ ศูนย์การผลิตแหลมฉบัง สอดคล้องกับโครงการสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบแล้วต้องสามารถทำงานได้ โดยมีทั้งความรู้ ทักษะ สมรรถนะอย่างสูง โดยมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางสาวปิยธิดา บุญมาไสว  2. นายกรวิชญ์ สิงห์แก้ว 3. นายเมธานนท์ วัฒนภิรมย์     4. นายจิรพัฒน์ วัดไพรุณ และ 5. นายดรัณภพ สัณห์วิญญู

 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยหลายโครงการ ได้แก่ หลักสูตรนักศึกษาฝึกงานประจำปี โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โครงการ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ให้น้องได้เรียน การมอบแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์แปลงไฟให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิรายุ  เอื้อวรากุล  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในงานด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุม วศ. 702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

         

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน)
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง
1.1 อาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมสำรวจ เน้น สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 อาจารย์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เน้น สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 14 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : shorturl.asia/jJpe9
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร : shorturl.asia/Q41Eg

สอบถามรายละเอียด : โทร. 02-564-3001-9 ต่อ 3242, 3240 ในวันและเวลาราชการ

#JOB
#TSE #วิศวธรรมศาสตร์

การส่งข้อมูลบัญชีเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

***ประกาศ***
เรื่อง การส่งข้อมูลบัญชีเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักศึกษา TSE ที่ยังไม่ส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร สามารถส่งข้อมูลได้ที่: https://forms.gle/w2c5UqKT2i81S6AR6
ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฏาคม 2564
***หมายเหตุ :
1. นักศึกษาที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากคณะฯ เมื่อเทอม 2/2563 จำนวน 1,500 บาท ไม่จำเป็นต้องส่งเลขที่บัญชีใหม่
2. ผู้ที่ควรส่งเลขที่บัญชีธนาคารในครั้งนี้ ได้แก่
- เป็นผู้กู้ กยศ, กรอ และในภาคฤดูร้อนนี้ ได้จ่ายเงินค่าเทอมด้วยตัวเอง
- บัญชีธนาคารเดิมมีการปิดไป หรือมีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
- ยังไม่เคยแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารไว้ก่อนหน้านี้
https://engr.tu.ac.th/
#TSE #วิศวธรรมศาสตร์

TSE ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชรัญญกร อุตส่าห์

TSE ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชรัญญกร อุตส่าห์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Soft-EN ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 คน ให้เป็น Thailand Pavilion Ambassador ในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำนิทรรศการ อาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

TSE ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

TSE ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษา ให้แก่ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้กำหนดพิธีมอบทุน “โครงการทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2564” ขึ้นในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร 2 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ในการนี้มีนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาของบริษัทฯ เป็นทุนการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2564 – 2567) มีรายชื่อดังนี้
1. นายสิทธิโชติ กาญจนอนันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา
2. นายพัชนวัฒน์ กรรภิรมย์ชิรา สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา
3. นางสาว อังคณา ขัดเรือน สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา

ซึ่งทุนการศึกษาครอบคลุมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายรายเดือน การเข้าฝึกงานตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและบรรจุเข้าเป็นพนักงานเมื่อสำเร็จการศึกษาจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) การรับมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธี โดยการมอบทุนการศึกษานี้ เป็นกรอบข้อตกลงการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) ระหว่างสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง

จิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต

       

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) #ทำประกันCOVID19

#jump

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) #ทำประกันCOVID19
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกชั้นปี
📌 เริ่มคุ้มครอง 20 พฤษภาคม 64 ถึง 20 พฤษภาคม 65
ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัย ASIA Insurance กำหนด
ผู้ที่ได้รับเชื้อ COVID-19 ติดต่อให้ข้อมูลที่ :
ฝ่ายการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 087 325 2653
และ Thammasat Wellbeing Center 02 696 6600
📌 ความคุ้มครอง
- การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งแรก 20,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 20,000 บาท
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการได้รับวัคซีน 20,000 บาท

 

บทบาทของ TSE ต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3

"วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" อาจเป็นเพียงข้อความหนึ่งที่ฟังดูสวยหรู แต่สำหรับพวกเราชาว TSE จะเป็นข้อความที่ปลุกจิตสำนึกให้พวกเราลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคม ในยามที่สังคมต้องการความช่วยเหลือ และความร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆ โดยการนำองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในบทบาทต่างๆ และในสถานการณ์ COVID-19 ระลอกที่ 3 นี้ TSE ก็เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนเช่นกัน..

https://youtu.be/YMBMJ-8lTJc

TSE ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.เอช เค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมลงนามความในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย
คุณเหมณรัศมิ์ กิติยาณัณท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท
บันทึกความร่วมมือดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทดสอบเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่มีชื่อว่า Smart Handy ที่ผลิตโดยบริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล TSE ได้ช่วยปรับตั้งค่าการทำงานของเครื่อง Smart Handy ให้สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข จากคณะสหเวชศาสตร์ เข้ามามีส่วนในการทดสอบการฆ่าเชื้อให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในการป้องกันและบรรเทาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และจะสามารถต่อยอดการพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะนักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของประเทศในฐานข้อมูล Scopus (Citations 1346 และ h-index 18) และ Web of Science โดยพิธีมอบจัดให้มีขึ้น ณ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

TSE กับภารกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้นำโดย อาจารย์วัชระ อมศิริ

อาจารย์ประจำของ TSE กับภารกิจพิเศษในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารภายใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ ให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง TSE ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภาระกิจร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้
https://www.youtube.com/watch?v=g9rmygEThTY

บุคลากร TSE ร่วมเป็นจิตอาสาศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

ศาสาตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาให้กำลังใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา TSE Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดรับสายอย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก

ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเปิด Call Center ศูนย์จองวัคซีนธรรมศาสตร์ ผ่านทางโทรศัพท์ขึ้นโดยจะรับบริการจองวัคซีนผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-0880400 (30 คู่สาย) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปโดยจะให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.

การรับจองวัคซีนจะเปิดดำเนินการตามกรอบวันเวลาดังต่อไปนี้
1. กลุ่มบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 โรคและโรคอ้วน (เกิน 100 กก.) ที่ยังไม่ได้จองผ่านแอพ #หมอพร้อม สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม เป็นต้นไป
2. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) ที่ รพ.ธรรมศาสตร์ (มีมากกว่า 1 ล้านคน) หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีนที่ธรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไป
3. กลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรืออยู่ในโซนเหนือของ กทม. ซึ่งธรรมศาสตร์รับผิดชอบดูแลรับส่งต่อในกรณีที่ป่วยด้วยโควิด19 ได้แก่ในเขตดอนเมือง สายไหม หลักสี่ บางซื่อ จตุจักร บางเขน และลาดพร้าว สามารถเริ่มจองคิวรับวัคซีคได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นต้นไป

• สำหรับบุคลากรที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีลงมา ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ จะประกาศให้จองวัคซีนได้ในช่วงเวลาต่อไป
• ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่ธรรมศาสตร์จะได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข📌
การจองวัคซีนและการรับวัคซีนที่ศูนย์จองและรับวัคซีนธรรมศาสตร์จะดำเนินการทุกวันต่อเนื่องกันไปจนถึงสิ้นปี 2564 หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เฉพาะระบบการจองวัคซีนจะยังไม่เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ แต่ศูนย์รับวัคซีนเปิดให้บริการทุกวัน)

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และนักศึกษาจากชมรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในคณะฯ เช่น ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องประชุม

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเที่ยบกับท้องตลาด อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำเครื่องเข้าทดสอบ โดยมีการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในห้องขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 6.2 เมตร x 7.8 เมตร x 2.6 เมตร เป็นเวลา 50 นาที วางไว้ในแต่ละจุดของห้อง ทั้งบริเวณจุดอับหรือจุดที่คนเข้าไม่ถึง พร้อมเปิดเครื่องเพื่อทำการทะสดบการกำจัดเชื้อ โดยผลการทดลองที่ได้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ และยังสามารถกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ ม.รังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ที่เดินทางมาร่วมหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ณ  ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

📣 เทศกาล ยื่นภาษีใกล้มาถึงแล้ว..
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า เมื่อบริจาคเงินสมทบ
กองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (e-donation )

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ
เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

ขั้นตอนการยื่นขอบริจาคสมทบเงินเข้ากองทุน ดังนี้
1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ตาม QR code เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
2. หรือ บริจาคผ่านระบบ e-Donation ตาม QR Payment ของธนาคาร โดย ผู้บริจาคต้องคลิ๊กความประสงค์บนระบบการโอนเงินของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพาก
3. คณะฯ จะบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
4. ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ ได้ที่ www.rd.go.th โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

แบบแสดงความประสงค์บริจาค : https://donation.engr.tu.ac.th/

📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่..
งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
โทรศัพท์ 02-5643001-9 ต่อ 3182, 3200
คุณสายสุณี ผลพิทักษ์ หรือ คุณนรารัตน์ คงวัฒนา
โทรสาร 02-5643010
***เงินที่บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมิน

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์
#กองทุนวิศวกรแห่งธรรม
#ลดหย่อนภาษี
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา เป็นผู้มีคุณูปการแก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     และ ขอแสดงความยินดี แด่ ท่านประเสริฐศักดิ์  องค์วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี 2562 และ 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสนี้

  

  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จาก คุณกัลยา คุณานันทกุล CEO บริษัท อูโก จำกัด ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

#TSE #วิศวธรรมศาสตร์