Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ TEP - TEPE

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ TEP - TEPE รอบ Inter Portfolio 2 และ Inter Program Admission 1 ผู้ยืนยันสิทธิ์สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ
สำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ https://tep.engr.tu.ac.th/admission/domesticappliances
เมนู New students activities
 
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควต้า และได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควต้า และได้รับทุนการศึกษา โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ประจำปีการศึกษา 2564

📌ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาได้ ในวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 ที่ www.reg.tu.ac.th และทุนแรกเข้าให้ส่วนลด 50% ของค่าหน่วยกิตเฉพาะในปีการศึกษาที่ 1

📌ตรวจสอบรายชื่อที่นี่: shorturl.asia/4GpZ9

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inter Program - Admission 2

TEP-TEPE เปิดรับสมัครรอบ Inter Program - Admission 2

เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
* ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์รับการพิจารณารับทุนการศึกษา

รายละเอียดคุณสมบัติ : shorturl.asia/FBSYo  

Link รับสมัคร : https://tepadmission.engr.tu.ac.th/ 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TSE Admission 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

TCAS 3 Admisson 1-2

วันที่ 7 - 15 พ.ค. 64

 

สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/
 

TEP-TEPE รอบ TCAS-3 Admission 1

Download รายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัคร 

TEP-TEPE admission details and apllication process

 

TU-PINE รอบ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1-2

Download รายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัคร 

 

ภาคปกติ รอบ TCAS 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1-2

Download รายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัคร 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------