Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

งานสัปดาห์วิชาการ 2564

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 4 ก.ค. 65 https://ece.engr.tu.ac.th/

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 4 ก.ค. 65 http://che.engr.tu.ac.th

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโท (รุ่นที่ 17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 4 ก.ค. 65 (เลือกเรียนภาคค่ำ และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์) สอบถามโทร: 02-5643002-9 ต่อ 3086

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 4 ก.ค. 65 http://graduate.engr.tu.ac.th

รายละเอียด
TEP-TEPE เปิดรับสมัคร รอบ 4

สมัครเข้าเรียน คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 083-618-3410
Line ID: @tse-thammasat
Email: info@engr.tu.ac.th

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -  6 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th

รายละเอียด
TSE HOTLINES

ท่านสามารถติดต่อราชการได้ทาง TSE Hotlines

รายละเอียด
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Toyota Tsusho Denso Electronic (Thailand) co. ltd

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา หารือความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)

ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์พัทยา, สถาบัน ECAM LYON แห่งฝรั่งเศส และ Great Wall Motor เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ร่วมงานเสวนาในเวที “เลือกตั้งผู้ว่าฯ แก้ปัญหาคนกรุง”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 โดยมีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ คว้ารางวัลที่ 3

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ศิษย์เก่า TSE

ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC สวทช.) เป็นวาระที่ 2

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะฯ ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์  เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  แก้วประภา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะฯ ศูนย์ไซเบอร์ กองทัพไทย

รายละเอียด
คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผลงานนวัตกรรมจำนวน 2 ชิ้นงาน

คือ Sit to Stand Trainer และ Power Wheelchair for CP Children เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Friendly Design Expo 2020

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ที่ได้รับรางวัลสนับสนุนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

รายละเอียด
TSE ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) ครั้งที่ 23 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

 

รายละเอียด
สรุปผลงานประจำปี 2564

สรุปผลงานประจำปี 2564

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๔

โดยคณะอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรงาน พร้อมถวายรายงานนำเสนอผลงาน

รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง
- อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)

ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ”, “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”, “รางวัลวิทยานิพนธ์”

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขา Mechanical Engineering, Applied Mathematics , Engineering

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขา 𝐌𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠, 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬, 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก 'World's Top 2% Scientists' ประเภท Career

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย TSE ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มธ.

ประจำปี 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา TSE ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทาคาฮาชิสำหรับการทำวิจัย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เเบคทีเรียกับคอนกรีต

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์รุ่นใหม่ไฟเเรงของ TSE ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยครบ 100 บทความในฐานข้อมูล Scopus

รายละเอียด
19 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมนำอาหารกล่อง พร้อมเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

รายละเอียด
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบนิวนอร์มอล

กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวบน ซ้ายสุด) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ให้กับ 5 นักศึกษา

รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รายละเอียด
จิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

รายละเอียด
บทบาทของ TSE ต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3

"วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" อาจเป็นเพียงข้อความหนึ่งที่ฟังดูสวยหรู แต่สำหรับพวกเราชาว TSE

รายละเอียด
TSE ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.เอช เค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
TSE กับภารกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้นำโดย อาจารย์วัชระ อมศิริ

TSE กับภารกิจพิเศษในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารภายใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ ให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง TSE ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภาระกิจร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้

รายละเอียด
บุคลากร TSE ร่วมเป็นจิตอาสาศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รองศาสาตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาให้กำลังใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา TSE Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

เงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า 

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

รายละเอียด
TSE ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชรัญญกร อุตส่าห์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Soft-EN ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 คน

รายละเอียด
TSE ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษา ให้แก่ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

อบรม/สัมนา

Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่านช่องทาง Microsoft Teams
(กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565)

รายละเอียด
TSE RESEARCH FORUM

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ วิจัย TSE RESEARCH FORUM คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "การเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัย/ช่องทางการแลกเปลี่ยน"

รายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

🙍 คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการหมู่บ้าน CIV
ผู้ประกอบการชุมชน
ผู้ประกอบการ OTOP
วิสาหกิจชุมชน
👉สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/yd9nZZhwYP3DZjYr5

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”

อบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30-15.30 น.  ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

รายละเอียด

3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง