Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ TEP - TEPE

รอบ Inter Portfolio 2 และ Inter Program Admission 1 ผู้ยืนยันสิทธิ์สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด
Inter Program - Admission 2

TEP-TEPE เปิดรับสมัครรอบ Inter Program - Admission 2
เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564
* ผู้สมัครหลักสูตร TEPE มีสิทธิ์รับการพิจารณารับทุนการศึกษา

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 โควต้า และได้รับทุนการศึกษา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
TSE Hotline

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Work From Home

รายละเอียด
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง งดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และงดการสอบวัดผลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563

รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ TSE

แบบฟอร์มคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

รายละเอียด
TCAS 3 Admission 1-2

TSE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกหลักสูตร

รอบ TCAS 3 Admission 1–2
วันที่ 7–15 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com/

รายละเอียด
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ชื่อส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
จิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TSE) ทำประกันCOVID19 ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทุกชั้นปี

เริ่มคุ้มครอง 20 พฤษภาคม 64 ถึง 20 พฤษภาคม 65

รายละเอียด
บทบาทของ TSE ต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3

"วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" อาจเป็นเพียงข้อความหนึ่งที่ฟังดูสวยหรู แต่สำหรับพวกเราชาว TSE

รายละเอียด
TSE ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.เอช เค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
TSE กับภารกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้นำโดย อาจารย์วัชระ อมศิริ

TSE กับภารกิจพิเศษในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารภายใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ ให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง TSE ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภาระกิจร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้

รายละเอียด
บุคลากร TSE ร่วมเป็นจิตอาสาศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รองศาสาตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาให้กำลังใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา TSE Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

เงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า 

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

กิจกรรม

นักศึกษา
รายละเอียด
ประมวลภาพ
รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Materials Engineering and Performance
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ เน้นการพัฒนาวัสดุและชิ้นส่วนทางวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงยกระดับงานวิจัยไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล