Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1.1 Portfolio
เฉพาะสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ V-TECH
เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 พ.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ TSE

แบบฟอร์มคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ Covid-19

รายละเอียด
TSE HOTLINES

ท่านสามารถติดต่อราชการได้ทาง TSE Hotlines

รายละเอียด
กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ รหัส 64 #TU87 วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์

รายละเอียด
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

ข่าวดีสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสิทธิ์ใช้งาน Matlab ได้ฟรี!

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๔

โดยคณะอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรงาน พร้อมถวายรายงานนำเสนอผลงาน

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)

ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ”, “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”, “รางวัลวิทยานิพนธ์”

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขา Mechanical Engineering, Applied Mathematics , Engineering

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขา 𝐌𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠, 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬, 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก 'World's Top 2% Scientists' ประเภท Career

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย TSE ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มธ.

ประจำปี 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา TSE ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทาคาฮาชิสำหรับการทำวิจัย หัวข้อ การประยุกต์ใช้เเบคทีเรียกับคอนกรีต

รายละเอียด
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์รุ่นใหม่ไฟเเรงของ TSE ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยครบ 100 บทความในฐานข้อมูล Scopus

รายละเอียด
19 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมนำอาหารกล่อง พร้อมเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

รายละเอียด
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแบบนิวนอร์มอล

กรุงเทพฯ – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวบน ซ้ายสุด) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “MMTh VTECH Scholarship Program 2021” ให้กับ 5 นักศึกษา

รายละเอียด
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รายละเอียด
จิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร อว. เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์รับวัคซีน COVID-19 ธรรมศาสตร์ รังสิต

รายละเอียด
บทบาทของ TSE ต่อการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3

"วิศวกรแห่งธรรม วิศวกรรมธรรมศาสตร์" อาจเป็นเพียงข้อความหนึ่งที่ฟังดูสวยหรู แต่สำหรับพวกเราชาว TSE

รายละเอียด
TSE ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บ.เอช เค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) ขอแสดงความยินดี กับ ศาตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด
TSE กับภารกิจเพื่อสังคม ครั้งนี้นำโดย อาจารย์วัชระ อมศิริ

TSE กับภารกิจพิเศษในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจด้านวิศวกรรม โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการออกแบบติดตั้งระบบสื่อสารภายใน รพ.สนามธรรมศาสตร์ ให้พร้อมใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง TSE ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภาระกิจร่วมใจต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้

รายละเอียด
บุคลากร TSE ร่วมเป็นจิตอาสาศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รองศาสาตราจารย์ เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาให้กำลังใจอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสา TSE Call Center ศูนย์ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซน จำนวน 6 เครื่อง จากชมรมแมคคาทรอนิกส์

สำหรับเครื่องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยแก๊สโอโซนนี้ สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ภายในห้องปิด ที่มีต้นทุนราคาที่ถูกกว่า มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบป้องกันที่มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนวิศวกรแห่งธรรม

เงินทุนนี้จะถูกนำไปพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. สามารถดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการได้ตลอดไป

สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า 

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้มีคุณูปการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะฯ

     ขอแสดงความยินดีแด่ ท่าน ดร.พรเทพ  พรประภา ผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ร่วมพิธีรับมอบรถกอล์ฟ และรถไฟฟ้า จากบริษัท อูโก จำกัด

เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร AUTO-TU และ V-TECH

รายละเอียด
TSE ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชรัญญกร อุตส่าห์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Soft-EN ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 คน

รายละเอียด
TSE ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (V-TECH)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการให้ทุนการศึกษา ให้แก่ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา และหลักสูตรทวิภาคี

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

อบรม/สัมนา

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรฯ เรื่อง “การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)”

อบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30-15.30 น.  ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

รายละเอียด
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "เทคนิคการทำงานในยุค Technology Disruption"

ศึกษาดูงานและมอบสิ่งของ ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย ฯ

รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Materials Engineering and Performance
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและสมรรถนะของวัสดุ เน้นการพัฒนาวัสดุและชิ้นส่วนทางวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูก ผลิตได้เองในประเทศ รวมถึงยกระดับงานวิจัยไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล