Loading...

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนาม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง วศ.313-314

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร อาคาร 7 ชั้น 1 บก.ทท.

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ERICSSON" โดยมี คุณจักณ์กิจ สุริยะไชยรดี Solution Architect จากบริษัท Ericsson เป็นผู้บรรยาย

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

หน้าถัดไป