Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567  บริเวณห้องสมุดชั้น 2 และ โถงชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรผู้บริหาร


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

เรื่องก่อน: การฝึกอบรมด้านพัสดุ (วันที่ 1 เมษายน 2567)