Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร
ได้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของโครงการ TEP – TEPE รวมถึงบรรยายพิเศษการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาที่สนใจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก National Institute of Technology (KOSEN)
ที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX
จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์กับสตาร์ทอัพในอนาคต” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก “มูลนิธิทาคาฮาชิ”
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
  30 ตุลาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป