Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

TSE เปิดรับสมัครรอบ TCAS รอบ 1 : Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัครทุกสาขา รับจำนวน 341 คน เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

TEP-TEPE รอบ INTER PORTFOLIO 1
หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 1 วันที่ 16-31 ต.ค.66
  3 ตุลาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

TEP-TEPE รอบ INTER PROGRAM ADMISSION 3
TEP-TEPE เปิดรับสมัคร รอบ Inter Program Admission 3 วันที่ 24 พ.ค. – 5 มิ.ย.66 ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสมัครได้ 2 รูปแบบ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วม.) ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฏาคม 2566 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป