Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร
รอบ Inter Program Admission 2 บัดนี้ -3 มิถุนายน 2567
  14 พฤษภาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 สนใจติดต่อ 02-5643001-9 ต่อ 3113
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission
รับสมัครและลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) ผ่านทางเว็บไซต์ student.mytcas.com วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป