Loading...

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

     ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง วศ.301 
🧑🏻‍💻 ออนไลน์ทาง Microsoft Team >> https://bit.ly/3MifWeY


ไฟล์ประกอบข่าว:
News-30102023-01 (ประกาศฉบับที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์)

  30 ตุลาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4

เรื่องก่อน: ประกาศ มธ. สวัสดิการสุขภาพยืดหยุ่น