Loading...

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1-2566

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

 

รายละเอียดการรับสมัคร

- รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  - วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  - วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

- เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2566

- สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3001-9  ต่อ 3071 

 

สมัครออนไลน์  คลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   คลิก


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: TSE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission

เรื่องก่อน: TEP-TEPE รอบ Inter Program Admission 1