Loading...

TEP-TEPE รอบ Inter Program Admission 1

TEP-TEPE เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี Inter Program Admission 1 วันที่ 20 มี.ค. - 10 เม.ย.66

TEP-TEPE รอบ Inter Program Admission 1 
สมัครและส่งเอกสารออนไลน์ได้ที่ www.tse-admission.engr.tu.ac.th 
ระบบเปิดวันที่ 20 มี.ค.66 เวลา 10.00 น.
ระบบปิดวันที่ 10 เม.ย.66 เวลา 23.59 น.


ไฟล์ประกอบข่าว:
TEP-TEPE รอบ Inter Program Admission 1

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1-2566

เรื่องก่อน: TU-PINE รอบ 2 quota