Loading...

TEP-TEPE รอบ INTER PROGRAM ADMISSION 3

TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

รอบ Inter Program Admission 3

วันที่ 24 พ.ค. – 5 มิ.ย.66

ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสมัครได้ 2 รูปแบบ โดยผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ 1 รูปแบบ ดังนี้

1. Track 1 - พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) สายวิทย์-คณิต ประกอบไปด้วย

- ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00

- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

- สอบสัมภาษณ์ 

หรือ

2. Track 2 - พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล (Standardized test score) ประกอบไปด้วย

- ผลคะแนนมาตรฐาน

- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

- สอบสัมภาษณ์

น้อง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดคะแนนและขั้นตอนการรับสมัครได้ที่ https://www.tep.engr.tu.ac.th/admission/application-rounds

สมัครและส่งเอกสารออนไลน์ที่ https://tse-admission.engr.tu.ac.th/

ระบบเปิดวันที่ 24 พ.ค.66 เวลา 10.00 น.

ระบบปิดวันที่ 5 มิ.ย.66 เวลา 23.59 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-564-3001 ต่อ 3256 หรือ 083-618-3410

อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th

Line Official: @tse-thammasat

เพจ https://www.facebook.com/teptepetu

ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1YEintcsoVL0hhUzyRb7BfzJy3K97J5HS


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)