Loading...

งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดมากมาย ณ บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการดังเอกสารแนบ


ไฟล์ประกอบข่าว:
ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: TEP-TEPE รอบ INTER PORTFOLIO 1

เรื่องก่อน: TEP-TEPE รอบ INTER PROGRAM ADMISSION 3