Loading...

หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร


หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร
รอบ Inter Program Admission 2
บัดนี้ – 3 มิถุนายน 2567
ผู้สมัครสามารถยื่นคะแนนสมัครได้ 2 รูปแบบ โดยผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ 1 รูปแบบ ดังนี้

Track 1 
พิจารณาผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ) ประกอบไปด้วย
- ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมีและฟิสิกส์) และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ TU-GET / TOEFL / IELTS และ 
- สอบสัมภาษณ์ 
หรือ

Track 2 
พิจารณาผลคะแนนมาตรฐานสากล (Standardized test score) ประกอบไปด้วย
- ผลคะแนนมาตรฐานสากล (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ SAT/Digital SAT/IB/ACT/GCE ‘A’ Level/GSAT/TPAT3/A-Level รหัส 61/A-Level รหัส 64 และ
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่ TU-GET / TOEFL / IELTS และ
- สอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัคร Inter Program Admission 2.pdf

สามารถศึกษารายละเอียดคะแนนและขั้นตอนการรับสมัครได้ที่ https://www.tep.engr.tu.ac.th

สมัครและส่งเอกสารออนไลน์ที่ www.tse-admission.engr.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-564-3001 ต่อ 3256, 3027-8, 3196 หรือ 083-618-3410, 087-325-3074, 087-325-2653

อีเมล tep_admission@engr.tu.ac.th

Line Official: @tse-thammasat

เพจ https://www.facebook.com/teptepetu


จำนวนที่นั่งรอบ Inter Program Admission 2
TEP Programme:
- จำนวนที่นั่งรวม : 50
- สาขาที่เปิดสอนใน 2 ปีแรก ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาที่เปิดสอนใน 2 ปี สุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tep.engr.tu.ac.th/curriculum/tep
- นักศึกษาสามารถเลือกสาขาได้ตอนขึ้นชั้นปีที่ 2

TEPE Programme:
- จำนวนที่นั่งรวม : 35
- สามารถเลือกสาขาได้เลยตั้งแต่ตอนสมัคร
- สาขาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ 15 ที่นั่ง
- สาขาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5 ที่นั่ง
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล 10 ที่นั่ง
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม 5 ที่นั่ง

หลักสูตร TEP หรือมีชื่อเต็มว่า Twinning Engineering Programmes หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบ “เรียน 2 มหาวิทยาลัย ได้ปริญญาตรี 2 ใบ” ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ

1. The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

2. UNSW, Sydney ประเทศออสเตรเลีย

3. KU Leuven ประเทศเบลเยียม

โดย TSE เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งหลักสูตร Twinning Engineering Programmes และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถทำความร่วมมือแบบ 2+2 กับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้อย่างยาวนานกว่า 28 ปี

น้อง ๆ ที่เลือกเรียนหลักสูตร TEP จะได้เรียน 2 ปีแรกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จากนั้นในช่วง 2 ปีสุดท้าย จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา และที่สำคัญน้อง ๆ ที่จบจากหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาตรีถึง 2 ใบเลยทีเดียว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ใบ และจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่น้อง ๆ เลือกศึกษาต่ออีก 1 ใบเลยค่ะ
-----------------------------
หลักสูตร TEPE หรือมีชื่อเต็มว่า Thammasat English Programmes of Engineering หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาเรียน 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมมอบโอกาสมากมายแก่นักศึกษา รวมถึงทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ น้อง ๆ จะพบกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ทางด้านปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้น้อง ๆ มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมในระดับนานาชาติ และยังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมกับบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์ให้พร้อมต่อการทำงานในโลกการทำงานในอนาคตอีกด้วย แอดมินรับรองได้เลยว่าเมื่อจบการศึกษาในหลักสูตร TEPE แล้ว น้อง ๆ ก็พร้อมโกอินเตอร์กันได้เลย!

หลักสูตร TEPE ได้รับการออกแบบด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นความสำคัญของความรู้แบบสหวิทยาการและมีโปรแกรมการศึกษาที่แตกต่างกันถึง 4 สาขาเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสื่อสารตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่เลือกหลักสูตร TEPE จะศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เป็นระยะเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร TEPE ประกอบด้วย 4 สาขาหลัก ดังนี้
• Electrical and Data Engineering
• Civil Engineering and Real Estate Development
• Mechanical Engineering and Industrial Management
• Chemical Engineering and Management

TEPE “Double Degree” ตรีควบโท
นอกจากนี้ หลักสูตร TEPE ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็น “Double Degree” ตรีควบโท เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษา ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติทางวิศวกรรม การเปิดรับมุมมองทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยนักศึกษาที่เลือกหลักสูตร “Double Degree” ตรีควบโท จะมีระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 5 ปี โดยแบ่งระยะเวลาการศึกษา ดังนี้

ระยะการศึกษาที่ 1
นักศึกษาจะต้องศึกษาในระดับปริญญาตรี 3.5 ปีแรกที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Nottingham เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (0.5 ปี) โดยเมื่อจบการศึกษาในระยะที่ 1 นี้ นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)

ระยะการศึกษาที่ 2
นักศึกษาจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ The University of Nottingham เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยเมื่อจบการศึกษาในระยะที่ 2 นี้ นักศึกษาจะได้รับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก The University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tep.engr.tu.ac.th/curriculum/tepe-x-uon


 

Application Requirements

International Applicant round: Inter Program Admission 2 round

In the international application rounds, TEP-TEPE offers two distinct admission application tracks. Applicants are encouraged to carefully select the track that best aligns with the nature of their applications.

Track 1 - High School Academic Record Submission

Applicants are encouraged to include the following documents with their application:

  • Provide a cumulative grade point average (CGPA) from high school, covering a minimum of 6 semesters or an equivalent duration, with a minimum CGPA of 3.00 (out of 4 scale). This should include subjects in the science group, such as Chemistry and Physics, as well as the Mathematics subject group.

And

  • Submit English Proficiency Test scores from the following list: TU-GET or TOEFL or IELTS

OR

Track 2 - Standardized Test Score Submission 

  • Applicants are advised to submit only one type of standardized test score from the following list:

SAT/Digital SAT/IB/ACT/GCE ‘A’ Level/GSAT/TPAT3/A-Level (Code 61)/A-Level (Code 64) 

And

  • Submit English Proficiency Test scores from the following list: TU-GET or TOEFL or IELTS

Please see the Announcement ……

Expected Number

 

Inter Program Admission 2

TEP : (All majors)

50

TEPE : 
1. Mechanical Engineering and Industrial Management

5

2. Chemical Engineering and Management

15

3. Civil Engineering and Real Estate 

5

4. Electrical and Data Engineering 

10

 


 

For more information, please visit our website www.tep.engr.tu.ac.th


  14 พฤษภาคม 2567
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท