Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในภาคการศึกษาที่ 1/2567 เท่านั้น
- ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่รับทุนผู้ช่วยสอน หรือทุนวิจัยอื่นใด ยกเว้น ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน)
รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567
สนใจติดต่อ 02-5643001-9 ต่อ 3113
ส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น psangtea@engr.tu.ac.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://graduate.engr.tu.ac.th/page_bx.php?cid=29&cname=&cno=299


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

เรื่องก่อน: หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission