Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมกับ 88 SANDBOX  จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์กับสตาร์ทอัพในอนาคต”  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเรียนรวม SC3  เพื่อให้ความรู้และจุดประกายสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และภายในงานได้จัดให้มีการฟิตไอเดียสตาร์ทอัพ ลับฝีมือ Pitching ในหัวข้อ “ถ้าคุณเป็นอธิการบดี หาไอเดียพัฒนามหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  คุณภูมิศาสตร์ รุจีรไพบูลย์  ผู้อำนวยการ 88 SANDBOX  และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย
88 SANDBOX เป็นแพลตฟอร์มสร้างสตาร์ทอัพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคเอกชน เฟ้นหาสตาร์ทอัพ 15 ทีม จากโครงการ 88 Rising Star พร้อมเปิดตัว “Thammasat Metaverse Campus” สร้างระบบนิเวศเชื่อมนักลงทุน ผลักดันสตาร์ทอัพไทยไปสู่ระดับโลก

#TSE #TSETU
#วิศวธรรมศาสตร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศ มธ. เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต-พนง

เรื่องก่อน: ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัญจพร กันไพรี และ นายพัสสน ไผ่ตาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4