Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพบุษฏ์ เอกแสงศรี  รองคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจการพิเศษ  รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ ดร.ยุทธนา จงเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Professor Jane E Norman, Provost and Deputy Vice-Chancellor จาก The University of Nottingham สหราชอาณาจักร ในโอกาสนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก The University of Nottingham สหราชอาณาจักร The University of Nottingham Malaysia และ The University of Nottingham Ningbo China เยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร ในการส่งนักศึกษาไปศึกษาในหลักสูตร Twining Engineering Programme (TEP) มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี ซึ่งในการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการขยายความร่วมมือเพื่อต่อยอดทางด้านวิจัย รวมถึงการจัดสัมนาเชิงวิชาการร่วมกันในอนาคต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ประกาศเปิดรับสมัครรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2567

เรื่องก่อน: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Competition Robo Energy Harvester Game ประจำปี 2567