Loading...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Competition Robo Energy Harvester Game ประจำปี 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม Doogbokki TU ได้แก่ 
นาย อิทธิวัฒน์ ฐนียธีรวงษ์
นาย วรุตม์ ทองศรี
นางสาว สริตา คงเมือง
ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Competition Robo Energy Harvester Game ประจำปี 2567  ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ