Loading...

TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ERICSSON" โดยมี คุณจักณ์กิจ  สุริยะไชยรดี Solution Architect จากบริษัท Ericsson เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี

เรื่องก่อน: TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1