Loading...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้อง Lab ต่างๆ

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ  สืบนุการณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ธัญพร  หัตถสิงห์  นักวิจัยนโยบายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และทีมงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab วิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ผศ.ดร.สุรภาพ แก้วสวัสดิ์วงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและศิษย์เก่าสัมพันธ์  อ.ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะชัย  ทองโฉม หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา อาจารย์ ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้อง Lab ต่างๆ  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

เรื่องก่อน: คู่มือพนักงานใหม่ มธ ปี 2567