Loading...

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา จาก “Thailand New Gen Inventors Award 2024” (I - New Gen Award 2024)

โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2024” (I - New Gen Award 2024) จัดการประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาหาร กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มสุขภาพ และการแพทย์ และกลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ การแข่งขันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ เป็นการนำเสนอแนวคิดของผลงานต่อคณะกรรมการ วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ นำเสนอไฮไลต์ผลงาน กลุ่มละ 90 วินาที และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ประมวลผลการลงคะแนน Popular Vote เพื่อรับรางวัล  ซึ่งมีการประกาศผลคะแนน Popular Vote และรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับ ไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 ผลงาน มีดังนี้


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้อง Lab ต่างๆ