Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน
หลักสูตร TU-PINE เปิดรับสมัครรอบ 3 Admission
หลักสูตรปกติ เปิดรับสมัครรอบ TCAS 3 Admission
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร ” TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) เปิดรับสมัคร
หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัย นศ. ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia (Scopus)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 (Gear Talent)
งาน 2024 UNSW Pre – Departure Orientation
รางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงในโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ประจำปีการศึกษา 2566
รางวัล The Most Innovation ในการแข่งขัน Thammasat Hackathon 2024
ประกาศเปิดรับสมัครรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีความร่วมมือกับ The University of Nottingham สหราชอาณาจักร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. PLC Competition Robo Energy Harvester Game ประจำปี 2567
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ
Student Innovation Challenge Thailand 2024

ข่าวทั้งหมด

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทางด้านปัญญาประดิษฐ์
โครงการอบรม TSE Research Forum เรื่อง Cybersecurity: Information Security Professional
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอทุนวิจัย”
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Market Research and Marketing Communication Planning”
การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1

ข่าวทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดงานบริหารการเงินและแผนงาน
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พัทยา
ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดงานบริหารการเงินและแผนงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พัทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดงานบริหารการเงินและแผนงาน
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดงานบริหารการเงินและแผนงาน
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

ข่าวทั้งหมด