Loading...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 21 กันยายน 2566

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารโดมบริหาร ชั้น 2 มธ. ศูนย์รังสิต

โทรศัพท์ : 02 564 4440 ต่อ 1067  หรือ 087 791 7427 
e-mail : council.tu@gmail.com


ไฟล์ประกอบข่าว:
ประกาศฉบับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

  31 สิงหาคม 2566
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้แทนจาก Shibaura Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

เรื่องก่อน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่