Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผลงาน จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คว้า 5 รางวัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ 2 ผลงาน จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่คว้า 5 รางวัล ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ภายใต้งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

" Metallurgical and Material Engineering Laboratory (MME Lab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์พนาลัย” ร่วมส่งทีมนวัตกรน้อยลงแข่ง จำนวน 2 ทีม โดยได้รับรางวัลมาทั้งหมด จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ผลงาน: ปากบนเทียมสำหรับนกแก้วขนาดเล็ก (Prosthetic upper beak for small parrot)

รางวัลที่ได้รับ : 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  รับถ้วยรางวัล "ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดีมาก" พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท 
2. รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา

ผู้ประดิษฐ์ 
1. นางสาวศศิธร สายสมบัติ   นศ. ชั้นปีที่ 4  
2. นางสาวจินตพร อุดมบริภัณฑ์   นศ. ชั้นปีที่ 4 
3. นายพัฒน์ สัตยสมบูรณ์   นศ. ชั้นปีที่ 2  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ และ น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์


ผลงาน: ห่วงถ่างแผลสำหรับการศัลยกรรมสัตว์เล็ก (Retractor rings for small animal surgery)

รางวัลที่ได้รับ : 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับถ้วยรางวัล "ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี" พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับโล่รางวัล "ข้อเสนอโครงการสายอุดมศึกษา ระดับดี" พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท 
3. รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา

รายชื่อผู้ประดิษฐ์ 
1.นายพัฒน์ สัตยสมบูรณ์ นศ. ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ และ น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)