Loading...

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการให้ความรู้เชิงวิชาการและพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ฟาร์ม) ซึ่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน ให้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผงโซล่าร์เซลล์อีกด้วย


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 3

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับ ทีม CIRFLINK