Loading...

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในแข่งขันใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายภูรี เพ็ญหิรัญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแข่งขันใน “โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ DATATHON ULTRATRAIL 2024” ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยยรูปแบบในการจัดกิจกรรมเป็นการคิดหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบของโจทย์ทางการแพทย์ เลือกจากโจทย์ที่กำหนด โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่งตอบโจทย์หัวข้อที่เลือก


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: การประชุมหารือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับสภาวิศวกร