Loading...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพูดคุย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง วศ. 702 ชั้น 7 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

#TSE #TSETU 
#วิศวธรรมศาสตร์


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

เรื่องก่อน: ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน