Loading...

National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะ

อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า  วิโนโต้  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้เกียรติบรรยายต้อนรับ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณบดีพบประชาคมวิศวฯ

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  และคณะ