Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย Professor. Mark Gillott, Associate Professor. Mohamed Elmaghrbi, Associate Professor. Alex Chong, Ms. Lucy Rose และ Ms. Rachel Buckley ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อหารือในการขยายความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีความร่วมมือในหลักสูตร Twinning Engineering Programmes ร่วมกันตั้งแต่ปี 2539 ในปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมในหลักสูตร Double Degree ตรีควบโท ของโครงการ TEP – TEPE (ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี) พร้อมกันนี้ทาง The University of Nottingham ได้มอบส่วนลดค่าเทอมให้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ The University of Nottingham ด้วย 
โดยในการเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ คณะผู้แทนจาก The University of Nottingham ได้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ของโครงการ TEP – TEPE รวมถึงบรรยายพิเศษการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาที่สนใจ และได้พูดคุยให้คำแนะนำการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตร TEP ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อ ณ The University of Nottingham ในเดือนกันยายน 2567 ด้วย


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนา

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก จาก National Institute of Technology (KOSEN)