Loading...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการ จำกัด ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ปีที่ 71

คุณกรุณา บุญจารุพัฒน์ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการ จำกัด ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง ปีที่ 71 พร้อมร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
บริษัท สยามกลการ จำกัด มีปณิธานที่สำคัญในด้านการเปิดโอกาสและส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท สยามกลการ จำกัด
1. ทุนสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา จำนวน 200,000 บาท 
2. ทุนการศึกษา TEPE-TU มอบแก่ นายชนัต ชาญเดชรัตนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร TEPE สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตลอดหลักสูตร จำนวน 450,000 บาท


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: “อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

เรื่องก่อน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร  เจียศิริพงษ์กุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์