Loading...

“อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

“อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ
- นายวิษณุ กรัยจินดาภรณ์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 4
- นายธรากร สุขไทย นักศึกษาการฝึกสอนกีฬา ชั้นปีที่ 4
- นายวินิธา ผึ้งถนอม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์ 
ร่วมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
-นางสาวศิตาภรณ์ อเนกธนโรจน์กุล และนายจักรภัทร์ โชคชัยสิริ
ที่ผลงาน “อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลระดับดีเด่น เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท อีกทั้งยังได้รับรางวัล ข้อเสนองานวิจัยระดับดีมาก พร้อมทั้งโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรม "งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ" 2566 จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เรื่องถัดไป: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริการระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่ 6 Medical Hub Version)

เรื่องก่อน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สยามกลการ จำกัด