Loading...

ข่าวการศึกษา / วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครทุนปริญญาเอกเพื่อการวิจัย มธ. จำนวน 8 ทุน

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 รับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 สนใจติดต่อ 02-5643001-9 ต่อ 3113

รายละเอียด
หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

รอบ Inter Program Admission 1 วันที่ 18-29 เมษายน 2567

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

ภาคการศึกษาที่ 1/2567 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (วศ.ม.) รับสมัครตั้งแต่ 8 มกราคม – 1 เมษายน 2567 สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2567

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตร ” TSE Training Program on MODERN INFORMATION TECHNOLOGY ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)”

อบรมวันที่ 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://training.engr.tu.ac.th/mit

รายละเอียด
หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) เปิดรับสมัคร

รอบโควตา (Quota) วันที่ 1-18 มีนาคม 2567 เปิดระบบสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2567

รายละเอียด
หลักสูตรนานาชาติ TEP-TEPE เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 2 วันที่ 15-29 ก.พ.67

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกโครงงานที่ได้รับรางวัล ในงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวะ มธ. เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรกับ วิศวะ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 213 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จัดบรรยายในหัวข้อ “จากเด็กตกงานสู่ผู้รับเหมาพันล้านได้อย่างไร”

โดยมี คุณจารุวัตร จีระมานะพงศ์ CEO บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง (วิศวกรรมโยธา ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7) เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วจ. 519

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ประเทศไต้หวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TSE ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานันทน์ ภัชกุล และ นายพัฒน์ สัตยสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปกติ

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Hosei University Language Buddy Program

TSE ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Min Thet Htwe นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โครงการ TEP – TEPE

รายละเอียด
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น

นายรัตนากร เปียชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรตินำชมศูนย์ความเป็นเลิศ

รายละเอียด
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดี ได้พบกับคุณชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสัมมนา University of Nottingham Partnership Conference 2024

ตามคำเชิญของฝ่าย Partnership Relations The University of Nottingham สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2567

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ไซเบอร์ทหาร

ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
CED-SQUARE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท มัตสึนากะ (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม วศ.702 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน

จาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ University of Bath สหราชอาณาจักร

อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร และรองศาสตราจารย์ ดร.ภณิดา ซ้ายขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รายละเอียด
นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2566 ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด
คณบดีพบประชาคมวิศวฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นัดหมายประชุมประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะ

โดยมี อาจารย์ ดร.เวโรนิก้า วิโนโต้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ พล.ต. อัทธาธร  บูรณากาญจน์  ผอ.ศซบ.ทหาร  และคณะ

ที่เดินทางหารือทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม วศ. 418

รายละเอียด
วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่คว้า 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา จาก “Thailand New Gen Inventors Award 2024” (I - New Gen Award 2024)

รายละเอียด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้อง Lab ต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

 Thammasat School
of Engineering

" ที่นี่ไม่ได้ทำให้เราเป็นแค่วิศวกร
แต่ทำให้พวกเราเป็นมากกว่าวิศวกร
..สอนให้เราเป็นมากกว่าผู้สร้าง
นั่นคือผู้ให้ "
 
 

 

ข่าวอบรม / สัมนา / กิจกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  Golf ครบรอบ 35 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สนาม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศซบ.ทหาร อาคาร 7 ชั้น 1 บก.ทท.

รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับสมาร์ตกริดและยานยนต์ไฟฟ้า

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ ห้อง วศ.301 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ "แชร์ประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ERICSSON" โดยมี คุณจักณ์กิจ สุริยะไชยรดี Solution Architect จากบริษัท Ericsson เป็นผู้บรรยาย

รายละเอียด
TSE Lunch Talk ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2564" โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้บรรยาย

รายละเอียด
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางไซเบอร์ รุ่นที่ 4

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านไซเบอร์ระหว่าง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กองบัญชาการกองทัพไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น”

เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ณ Kantary Hotel Ayutthaya โดยมี ดร.วรพล วิแหลม และ คุณวัชรินทร์ ปะนันโต เป็นวิทยากร

รายละเอียด
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

เรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
โครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรมโครงการสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงแนวการปรับวิชาศึกษาทั่วไป”

รายละเอียด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม ออนไลน์ ฟรี โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ “สามัญวิศวกร” สำหรับ ภาคีวิศวกร โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ

รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Happy Money Happy Retirement “วางแผนการเงินในวันนี้จะเกษียณสุขในอนาคต”

รายละเอียด
Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี 2565 เรื่อง “Understanding the Generation Gap-จากช่องว่างระหว่างวัย สู่ความเข้าใจในความแตกต่าง” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom เรื่อง Metaverse กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติ ผู้ประกอบการหมู่บ้าน CIV ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/yd9nZZhwYP3DZjYr5

รายละเอียด
TSE RESEARCH FORUM

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการสัมมนา TSE RESEARCH FORUM ในหัวข้อ "การเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายในการทางานวิจัย/ช่องทางการแลกเปลี่ยน"

รายละเอียด

4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

Electromagnetic Energy Utilization in Engineering
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
Creative Engineering Design and Development
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดให้มีการสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีด้านเกษตร ด้านสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เป็นต้น
Environmental Catalysis and Adsorbtion
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและการดูดซับด้านสิ่งแวดล้อมแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี ที่สามารถลดอันตรายของสารเคมี และลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการยกระดับการผลิตพลังงานสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง
Center of Excellence in Computational Mechanics and Medical Engineering
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์ และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ พัฒนาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณทั้งในด้านวิชาการและนวัตกรรมให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและยั่งยืน